Seuramme

Ratsuryhmä ry  on Kaakkois-Suomessa toimiva ratsastusseura, jonka jäseniä yhdistää rakkaus hevosiin. Yhdistyksemme tarkoitus on tukea ratsastusharrastusta ja hyvää hevosmiestaitoa mm. alla esitettyjen eettisten sääntöjen mukaisesti. Seura myös tukee kilpailevia ratsukoita niin seura-, alue- kuin kansallisellakin tasolla. Seuran jäsenet saavat SRL:n jäsenedut, mm. Hippos-lehden. Lisäksi Jannen Vaunu sekä Horse Corner myöntävät seuran jäsenille alennuksia.


Hallitus kaudella 2021-2022

Puheenjohtaja Pauliina Papunen 
jäsensihteeri Anne Kuisma
rahastonhoitaja Pia Perälä  . 
ja muut hallituksen jäsenet: Jenna Hartikainen, Tiina Pennanen, Karoliina Laurila, Hanna Sipari ja Miia Talonpoika. 
internetvastaava Jenna Hartikainen


Hallitus kaudelle 2023-2024

Pauliina Papunen, Anne Kuisma, Pia Perälä, Tiina Pennanen, Karoliina Laurila, Jenna Hartikainen, Wilma Heikkilä, Satu Pirinen ja Terhi Tuuva. 


Ratsuryhmän eettiset säännöt
img_0276.jpg


Hevoset ovat ystäviämme, eivät välineitä. Arvostamme niitä niin teoissamme kuin puheissammekin.
Kohtelemme hevosiamme hyvin niin kotona kuin julkisilla paikoillakin. Emme riuhdo emmekä hakkaa.
Hoidamme hevosemme hyvin. Huolehdimme riittävästä ruokinnasta ja siitä, että hevosella on vettä saatavilla. Loimitamme hevosen tarpeen mukaan. Muistamme huolehtia kengityksestä, madotuksesta ym. hevosen terveyttä edistävistä asioista.
Huolehdimme paitsi hevosen kunnosta myös omasta kunnostamme. Valitsemme itsellemme sopivan kokoisen hevosen.
Käytämme hevosilla tilanteeseen ja hevoselle sopivia varusteita.
Osallistumme oman ja hevosemme tason mukaisiin kilpailuluokkiin.
Emme vaadi hevoselta enemmän, kuin minkä se pystyy sillä hetkellä antamaan. Oman hevosen ja itsensä rajojen tunteminen on hyvää hevostaitoa.
Emme puhu pahaa muista ratsastajista tai heidän hevosistaan. Jos näemme  räikeitä epäkohtia hevosen kohtelussa, puutumme niihin.